Aktuální informace

V pondělí 20.11.2017 byla konečně zprůjezdněna i poslední část cyklostezky v N.Oldřichově, kde byla stezka zavalena  popadanými stromy. Lesy ČR provedly jejich odstranění. Současně začal velký úklid stezky a práce na odstranění škod, které na cyklostezce napáchala nedávná vichřice. Dbejte zvýšené pozornosti při pohybu na cyklostezce - pohybuje se zde technika a pracovníci firmy provádějící práce.