Aktuální informace

Téměř 17 kilometrů hladkého asfaltu, krásná příroda, roztomilé vesnické kostelíky, ale i dlouhé a náročné stoupání. To vše nabízí cyklistům dokončená cyklostezka Varhany. Po šesti letech, které uplynuly od začátku stavby, si mohou sportovní nadšenci vychutnat trasu celou – tedy najet na ní v České Lípě a dojet až do Kamenického Šenova do bezprostřední blízkosti Panské skály. Oficiální otevření třetí etapy cyklostezky Varhany proběhne v pátek 6. září 2013 ve 13 hodin. Poté bude stezka volně přístupná veřejnosti.

Cyklostezka Varhany vede po bývalé železniční trati z České Lípy do Kamenického Šenova. Začíná nedaleko vlakové zastávky Střelnice v České Lípě, končí u bývalého vlakového nádraží v Kamenickém Šenově, několik set metrů od Panské skály. Cyklostezka je projektovaná jako tři metry široká veřejně přístupná komunikace pro cyklisty a pěší.

Stavba cyklostezky se rozběhla v roce 2007, rozdělená byla do tří etap. První se postavila část z České Lípy přes Horní Libchavu do Manušic, druhá byla etapa z Manušic až do Volfartic a třetí, nejnáročnější z Volfartic až do Kamenického Šenova.

Investorem stavby je Svazek obcí Cyklostezka Varhany, jehož členy jsou Česká Lípa, Nový Oldřichov, Volfartice a Kamenický Šenov. Celkově přišla na 52 milionů korun. První dvě etapy cyklostezky přišly na 28 milionů korun, s financováním svazku obcí pomohl Státní fond dopravní infrastruktury. Náklady na třetí etapu se odhadovaly na 45 milionů korun, podařilo se však vysoutěžit cenu o zhruba 17,5 milionů nižší. Projekt Cyklostezka Varhany - III. etapa je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vysoutěženou cenu zhruba 27,5 milionu korun za stavbu třetí etapy cyklostezky Varhany se podařilo ještě snížit o asi 3,5 milionu na konečných 24 milionů. Úsek je totiž postavil bez obrub, které byly v původní projektové dokumentaci. Jejich zasazení do země by bylo velmi technicky náročné, bezpečnost cyklistů však bez nich nebude ohrožená.

Dostavba třetí etapy cyklostezky zbrzdila zima. V původním plánu se počítalo, že stavební práce se rozběhnou již v polovině března letošního roku. Kvůli bohaté sněhové nadílce se však začalo až na konci dubna.

„Cyklostezka Varhany je jedním z nejvyužívanějších sportišť v regionu. Jezdí po ní děti, které se učí na kole, mládež, která jen nesedí u počítače a také se hýbe, maminky s kočárky. Cyklostezka je ale přínosem i pro pěší, kteří si zkracují cestu nebo jdou na příjemnou procházku. Věřím, že tímto hojně využívaným místem zůstane cyklostezka i nadále. Vznikla přeci jen především kvůli lidem, jim by tedy měla nejvíce sloužit,“ podotkla starostka České Lípy a předsedkyně Svazku obcí cyklostezka Varhany Hana Moudrá.