Aktuální informace

Dobrovolnému Svazku obcí Cyklostezka Varhany bylo doručeno sdělení od Svazu měst a obcí ČR text viz. níže:

Na základě upozornění některých našich členů bylo zjištěno, že společnost Nákupní sdružení ČR nabízí obcím i občanům účast na svém projektu "společně-bezpečně", jehož cílem je zejména získání levnějších dodávek plynu, elektřiny a mobilních služeb. Jako svého partnera uvádí (vedle České pošty) i Svaz měst a obcí České republiky. Dále uvádí, že obce zároveň získají možnost zapojit se do projektu SMO ČR "Energická obec".Upozorňujeme naše členy, že Svaz měst a obcí České republiky není v žádném případě partnerem projektu "společně-bezpečně", s uvedenou společností nespolupracuje a na žádném projektu "Energická obec" se nepodílí. Došlo tak ke zneužití jména Svazu jakož i jeho loga, které je registrovanou ochrannou známkou. Svaz v současné době připravuje právní kroky k  nápravě uvedené situace.