Aktuální informace

Vážení uživatelé cyklostezky,

ve dnech 21. - 28. 7 dojde k opravě a údržbě cyklostezky Varhany - dojde  k opravě dřevěného zábradlí I. etapy, bude provedena sanace sesuvu půdy pod bývalým nádražím v H.Libchavě a bude posekána přerostlá tráva podél cyklostezky. Žádáme všechny uživatele stezky o zvýšenou pozornost a o respektování pokynů pracovníků firem, které budou na stezce pracovat.