Jak se chovat

Cyklostezka je komunikace výhradně určená pro bezmotorovou dopravu. Byla vybudována pro cyklisty, ale při respektování a dodržování určitých pravidel ji mohou využívat také osoby na kolečkových bruslích, pěší a ostatní provozující bezmotorové dopravní prostředky – koloběžky, kolečkové běžky apod.

Průjezd motorovými vozidly je zakázán s výjimkou vozidel s povolením příslušných orgánů státní správy, vozidel složek integrovaného záchranného systému a vozidel údržby s největší povolenou hmotností 2,5 t. Psi musí být vedeni na vodítku.

Každý uživatel cyklostezky je povinen dodržovat pravidla silničního provozu, být ohleduplný k ostatním uživatelům tak, aby nedocházelo k ohrožování sebe ani ostatních uživatelů, a přizpůsobit jízdu stavu povrchu stezky.

 

!Toto pravidlo je důležité vzhledem k tomu, že se trasa z velké části nachází v lesním prostředí a aktuální stav povrchu výrazně ovlivňuje okolní příroda!

 

Uživatel se pohybuje po cyklostezce na vlastní nebezpečí. V případě úrazu či nehody zodpovídá za vzniklé škody na zdraví a majetku ten, kdo nehodu způsobil. Doporučuje se proto používání ochranných pomůcek. Nezletilé osoby do věku 15ti let se na cyklostezce pohybují v doprovodu osob starších 18ti let. Cyklostezka je obousměrná, vždy proto počítejte s možností, že někdo půjde, nebo pojede proti Vám. Cyklisté, bruslaři a chodci jsou povinni jezdit a chodit vpravo ve směru jízdy. Předjíždění je doporučeno z levé strany s ohledem na celkový provoz na cyklostezce. Zvláštní pozornost věnujte při přejíždění silnic s provozem automobilů, kde musíte vždy dát přednost.

 

Cyklostezka je v provozu celoročně. Úklid je zajišťován v měsících duben – říjen dle možností a potřeby. Uvědomte si však, že se pohybujete po komunikaci v lesním prostředí,  jejíž stav ovlivňuje počasí a okolní příroda. Provozovatel neodklízí napadané listí v podzimním období. V zimním období není prováděn úklid sněhu, a proto může být cyklostezka neprůjezdná.

 

Převážná část trasy cyklostezky se nachází v lesním prostředí a na území CHKO České středohoří. K okolní přírodě se proto chovejte ohleduplně. Nezapomínejte, že les, potok, louka, křoví ani cyklostezka nejsou odpadkové koše. Uživatel nesmí po sobě zanechávat na cyklostezce a v jejím okolí odpadky mimo vyhrazené nádoby, nesmí ničit mobiliář (lavičky, zábradlí, značení,… apod). Je zakázáno rušit zvěř a ptactvo hlučným chováním, zakládat otevřené ohně a vytvářet jakékoliv překážky pro plynulý provoz.

 

Provozovatelem cyklostezky je SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKA VARHANY, náměstí T.G.M č.p. 1, 470 36 Česká Lípa, http://www.cyklostezkavarhany.cz. Případné závady nahlaste v pracovní dny na telefon nebo email uvedený v kontaktech.