Informace

Již při provádění projektových prací byla celá trasa cyklostezky rozčleněna na několik na sebe vzájemně navazujících etap.

0. etapa

Jedná se o napojovací část z města Česká Lípa, konkrétně z oblasti nádraží Střelnice. Vzhledem k nedokončenému majetkoprávnímu vypořádání nabyla doposud zrealizována.

I.etapa

Je začínajícím úsekem ze směru od České Lípy. Měří celkem 5,3 km a spojuje Českou Lípu s obcí Horní Libchava. Byla zrealizována za výrazného přispění Státního fondu dopravní infrastruktury v letech 2007 a 2008.

II. etapa

Je navazujícím úsekem spojující obec Horní Libchava s obcí Volfartice. Byla zrealizována za výrazného přispění Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2009. Její délka je 2,9 km.

III. etapa

Tato etapa je ze všech tří nejnáročnější a vede z Volfartic do Kamenického Šenova. Byla zrealizována za přispění Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013. Její délka je 7,9 km.

 

Podélný sklon - využití železničního svršku s neexistencí tzv. ztracených spádů tj. s konstatním stoupáním (klesáním) je pro výstavu cyklostezky zcela ideální.

Odkaz na pořad Toulavá kamera o Cyklostezce Varhany:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/218562221500034/obsah/640001-cyklostezka-varhany