V okolí najdete

Bazilika Všech Svatých - Česká Lípa

Kostel patřil řádu sv. Augustina, který do České Lípy přišel r.1624. Zakládající listina nese datum 12. března 1627. Iniciátorem založení kláštera byl osobní kaplan... (více...)

Kostel sv. Máří Magdalény - Česká Lípa

Tento kostel je druhým nejstarším českolipským kostelem. Byl založen mnichy kláštera cisterciáků z Plas (severně od Plzně) a za zakladatele kostela spojeného s probošstvím... (více...)

Kostel Povýšení sv. Kříže - Česká Lípa

Kostel Povýšení sv. Kříže je nejstarším českolipským kostelem. Byl postaven koncem 14. století měšťany v čele s purkmistrem Jindřichem z Weitmühle a se souhlasem tehdejšího... (více...)

Kostel Panny Marie Česká Lípa

Barokní kostel Narození Panny Marie se nachází na Palackého náměstí a při ulici Újezd. Byl vystavěn stavitelem Josefem Abbondiem v letech 1706 až 1710 v prostoru,... (více...)

Vodní hrad Lipý - Česká Lípa

Hrad Lipý byl založen rodem Ronovců koncem 13. století v údolí řeky Ploučnice, která na svém středním toku vytváří celou řadu romantických meandrů a slepých... (více...)

Centrum textilního tisku - Vodní hrad Česká Lípa

Expozice Centra textilního tisku v České Lípě vznikla v letech 2009 – 2011 a nabízí nejen seznámení s cennými historickými artefakty, ale i možnost aktivně se zapojit... (více...)

Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Muzeum je od roku 1960 umístěno v areálu někdejšího Augustiniánského kláštera,... (více...)

Kostel sv. Vavřince Kamenický Šenov - Prácheň

Osada, jménem Prácheň, vznikla ve 30. letech 17. století a původně sloužil náboženským potřebám obyvatel dřevěný kostelík. Na jeho místě byl vybudován v letech 1780-1782... (více...)

Kostel sv. Jana Křtitele Kamenický Šenov

Kostel byl postaven v letech 1715 až 1718 italským stavitelem Petrem Pavlem Columbanim. Věž kostela byla upravována v roce1754. Kamenický Šenov je známý svou lustrařskou výrobou... (více...)

Kostel Povýšení sv. Kříže Nový Oldřichov - Mistrovice

Mistrovice byly od svého založení přifařeny k farnosti Volfartice, až v roce 1844 zde byl postaven katolický filiální kostel Povýšení sv. Kříže. Farnost  osazoval... (více...)

Kostel sv. Petra a Pavla Volfartice

Kostel v dnešní podobě je z 80. let 18. století. Je orientován k východu, nad západním průčelím je mohutná věž a z jihu přiléhá k presbytáři malá zákristie. Kostel... (více...)

Kostel sv. Jakuba Většího Horní Libchava

Z původního středověkého kostela (snad z konce 13. stol.) se dochovala východní hranolová věž a patrně část stěn presbytáře. Loď nechal postavit velkopřevor... (více...)

Zámek Horní Libchava

Zámek na začátku obce Horní Libchava, ve směru od České Lípy, je renesanční, s kaplí, obdélný s dvěma hranolovými věžemi, připojenými k nároží, průčelí jsou... (více...)

Hasičské muzeum Nový Oldřichov

Hasičské muzeum v Novém Oldřichové bylo založeno leta páně roku 1979 jako " Síň Tradic ". Po roce 1989 došlo k přejmenování a rozšíření o další budovu, takže současná... (více...)

Panská skála (Varhany) - Kamenický Šenov - Prácheň

Vznik Panské skály je spojen s nárazem kontinentální africké litosférické desky do evropské, což vedlo ve druhohorách a třetihorách kalpinskému... (více...)

Kříž u komunikace Horní Libchava – Stružnice

Kříž stojí na pravé straně silnice do Stružnice asi 2 km před Stružnicí u odbočky polní cesty, vedoucí podél Stružnického potoka pod Radečský vrch. Na kamenném fundamentu... (více...)

Sklářské muzeum Kamenický Šenov

Stálá expozice muzea zahrnuje vývoj rytého a broušeného skla od 17. století do současnosti. Součást expozice tvoří m.j. předměty zhotovené firmou J. & L. Lobmeyr... (více...)