Dokumenty ke stažení

ZAKLADATELSKÉ LISTINY SVAZKU:

Smlouva o vytvoření svazku zde ke stažení

Stanovy svazku zde ke stažení

Aktualizované STANOVY zde ke stažení

Dodatek č.1 ke Stanovám DSO zde ke stažení

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ:

Závěrečný účet za rok 2008 ZDE a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 ZDE

Závěrečný účet za rok 2009 ZDE a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 ZDE

Závěrečný účet za rok 2010 ZDE a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 ZDE

Závěrečný účet za rok 2011 ZDE a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 ZDE

Závěrečný účet za rok 2012 ZDE a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 ZDE 

Závěrečný účet za rok 2013 ZDE a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 ZDE

Závěrečný účet za rok 2014 ZDE a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 ZDE

Závěrečný účet za rok 2015 ZDE a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 ZDE


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 ZDE

Návrh Závěrečného účtu vč. zprávy na rok 2016 ZDE

Závěrečný účet za rok 2016 - schválení  ZDE - závěrečný účet  schválen dne 4. 5. 2017 ZDE, včetně Zprávy o výsledku hospodaření ZDE ( uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)

Návrh závěrečného účtu na rok 2017 včetně Zprávy o kontrole hospodaření ZDE

Závěrečný účet za rok 2017 - schválení  ZDE - závěrečný účet  schválen dne 27. 6. 2018 ZDE, včetně Zprávy o výsledku hospodaření ZDE ( uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)

Návrh závěrečného účtu na rok 2018 ZDE včetně Zprávy o kontrole hospodaření ZDE

Závěrečný účet za rok 2018 - schválení ZDE - závěrečný účet schválen dne 27.5.2019 ZDE, včetně Zprávy o výsledku hospodaření ZDE (uloženo u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)


Návrh závěrečného účtu na rok 2019, včetně Návrhu zprávy o kontrole hospodaření ZDE


Závěrečný účet za rok 2019 - závěrečný účet schválen dne 26.6.2020 ZDE , včetně Zprávy o výsledku hospodaření ZDE  (uloženo u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)

Rozpočtový výhled na roky 2009 - 2012 zde ke stažení

Rozpočtový výhled na roky 2012 - 2015 Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled na období 2015-2019 zde ke stažení

Rozpočtový výhled na období 2019-2020 zde ke ztažení

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2021 - 2025 zde ke ztažení

Rozpočtový výhled na období 2021 - 2025 zde ke ztažení

Rozpočet svazku na rok 2009 zde ke stažení

Rozpočet svazku na rok 2010 zde ke stažení

Rozpočet svazku na rok 2011 zde ke stažení

Rozpočet svazku na rok 2012 Rozpočet 2012

Rozpočet svazku na rok 2013 zde ke stažení

Rozpočet svazku na rok 2014 zde ke stažení

Rozpočet svazku na rok 2015 zde ke stažení

Rozpočet svazku na rok 2016 zde ke stažení

Návrh rozpočtu na rok 2017 zde ke ztažení

Rozpočet svazku na rok 2017 zde ke stažení  - rozpočet schválen dne 20. 12. 2016 (uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)

Návrh rozpočtu na rok 2018 zde ke ztažení

Rozpočet svazku na rok 2018 zde ke ztažení - rozpočet schválen dne 13. 12. 2017 (uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)

Návrh rozpočtu na rok 2019 zde ke ztažení

Rozpočet na rok 2019 zde ke ztažení

Návrh rozpočtu na rok 2020 zde ke ztažení

Rozpočet na rok 2020 zde ke ztažení


Rozpočtová opatření:

rozpočtová změna č. 1/2017 zde ke ztažení - rozpočtová změna  schválena dne 4. 5. 2017 (zápis uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)

rozpočtová změna č. 2/2017 zde ke ztažení- rozpočtová změna  schválena dne 31. 5. 2017 (zápis uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)

rozpočtová změna č. 3/2017 zde ke ztažení - rozpočtová změna  schválena dne 31. 8. 2017 (zápis uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)

rozpočtová změna č. 4/2017 zde ke ztažení - rozpočtová změna  schválena dne 25. 10. 2017 (zápis uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)

rozpočtová změna č. 5/2017  - rozpočtová změna zde ke ztažení schválena dne 21. 12. 2017 (zápis uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)


rozpočtové opatření č.1/2018 zde ke ztažení schváleno dne 19. 6. 2018 (zápis uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)

rozpočtové opatření č.2/2018 zde ke ztažení schváleno dne 29. 9. 2018 (zápis uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)

rozpočtové opatření č.3/2018 zde ke ztažení schváleno dne 30. 11. 2018 (zápis uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)

rozpočtové rozpočtové opatření č. 4/2018 zde ke ztažení schváleno dne 28. 12. 2018 (zápis uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)


rozpočtové rozpočtové opatření č. 1/2019 zde ke ztažení schváleno dne 29. 3. 2019 (zápis uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)


rozpočtové rozpočtové opatření č. 2/2019 zde ke ztažení schváleno dne 11. 11. 2019 (zápis uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)


       rozpočtové opatření č. 1/2020 zde ke ztažení schváleno dne 17. 4. 2020 (zápis uložen u manažera svazku obcí p. Miroslava Pröllera)